Asker og Bærum Revisjon ASblank
blank
våre tjenester
om oss
faglinker
maler
presse
ledig stilling
Kontakt oss

blank

Revisjon

Revisjon er lovbestemt for mange virksomheter i Norge. Formålet med revisjon  er å sikre at den økonomiske informasjonen i det alt vesentlige gir et riktig økonomisk bilde av virksomheten. Revisjonstjenestene kan deles inn i:

  • Kommunikasjon med eiere/ledelse om våre arbeidsoppgaver
  • Planlegging
  • Periodisk revisjon
  • Revisjon av årsregnskapet
  • Revisjonsrapporter
  • Revisjonsberetning

Revisjon | Skatt, avgift og ligningsoppgaver | Regnskapsbistand | Konsulenttjenester | Kursvirksomhet