Asker og Bærum Revisjon ASblank
blank
våre tjenester
om oss
faglinker
maler
presse
ledig stilling
Kontakt oss

blank

Regnskapsbistand inkl  bistand ved utarbeidelse av årsregnskap

Vi bistår etter avtale våre kunder med den tekniske utarbeidelse av årsregnskap inkl noter .
I tillegg kan vi med vår faglige bakgrunn være behjelpelig med:

  • Bistand i forbindelse med regnskapsavslutning
  • Bistand ved regnskapsrapportering gjennom året
  • Bistand ved etablering av avstemmingsrutiner
  • Bistand ved utarbeidelse av rapporteringsmodeller mv
  • Konsolidering og konsernregnskap
  • Valg o g tilrettelegging av kontoplaner
  • Valg av økonomisystemer
  • Vurdering av regnskapsprinsipper
  • Gjennomgang av rutiner og intern kontroll

Revisjon | Skatt, avgift og ligningsoppgaver | Regnskapsbistand | Konsulenttjenester | Kursvirksomhet