Asker og Bærum Revisjon ASblank
blank
våre tjenester
om oss
faglinker
maler
presse
ledig stilling
Kontakt oss

blank

Faglinker

Instans Emner
Den norske Revisorforening Informasjon om regnskap og revisjon
Skattebetalerforeningen Skattespørsmål
Statistisk Sentralbyrå Konsumprisindeks, tabeller
Norsk RegnskapsStiftelse Regnskapsstandarder og regnskapsspørsmål
Purehelp Bedriftsopplysninger

Lover og forskrifter:
Lover og forskrifter Emner
Aksjeloven Lov om aksjeselskaper av 1997
Bokføringsloven Lov om bokføring av 2004
Bokføring, forskift om Forskrift om bokføring, i kraft 01.01.2005
Lovdata Oppdatert lovtekst på alle norske lover og forskrifter
Merverdiavgiftsloven Lov om merverdiavgift
Regnskapsloven Lov om årsregnskap mv av 1998
Skattebetalingsloven Lov om betaling og innkreving av skatt
Skatteloven Lov om skatt av formue og inntekt
Stiftelsesloven Lov om Stiftelser

Offentlige organer etc:
Myndighet Emner
AltInn Rapportering til det offentlige
Bedin Portal for bedrifter og etablerere
Brønnøysund Registeretat og datakilde
Finansdepartementet Informasjon fra Finansdepartementet
Norge.no Offentlig informasjon og  tjenester
Norges Bank Valutakurser
Norsk Lysningsblad Offentlige kunngjøringer hjemlet i lov
Odin Informasjon fra regjering og departementene
Regelhjelp Veiviser til regelverk for virksomheter
Skatteetaten Skatt, avgift og folkeregister
SpørOss Informasjon fra det offentlige om å starte og drive bedrift
Stortinget Stortingets informasjonstjener
Tollvesenet Informasjon fra Tollvesenet