Asker og Bærum Revisjon ASblank
blank
våre tjenester
om oss
faglinker
maler
presse
ledig stilling
Kontakt oss

blank

Om oss

Asker og Bærum Revisjon AS er et mindre revisjonsfirma lokalisert i Drengsrudbekken 31 i Asker. Vi henvender oss primært til markedet for små og mellomstore virksomheter, og en betydelig del av våre kunder er lokalisert i Oslo området og sentralt i Akershus.

Asker og Bærum Revisjon AS har bred erfaring innen revisjon og andre tjenester fra ulike bransjer og organisasjonsformer. Vi er opptatt av å tilrettelegge revisjonsarbeidet ut fra den enkelte kundes behov, og nær kundekontakt og god service er derfor en forutsetning. Vår målsetting er at kunden skal oppleve Asker og Bærum Revisjon AS som en ressurs. Våre ansatte skal være mennesker med tillit og bistå kunden etter behov i tillegg til den ordinære revisjon.

Etter vår oppfatning er det viktig å se menneskene i systemet som en ressurs for å løse revisors kontrolloppgave. Vi mener at vi er profesjonelle i utnyttelsen av denne ressursen som mange overser. Vi ønsker å møte våre kunder på kundens arena. Men vi firer ikke på kravet til profesjonalitet eller på de kravene som stilles til oss som revisor. Vi kan snakkes til, vi kan diskuteres med, og vi er lydhøre.
 
Vi bruker moderne teknologi og har en effektiv og fleksibel organisering som gir merverdi for våre kunder. Vi mener at våre fortrinn er:

  • dyktige medarbeidere med god regnskapsmessig og revisjonsmessig forståelse samt erfaring for å yte nødvendig bistand til våre kunder
  • liten og effektiv administrasjon
  • utstrakt bruk av IT, som gir effektiv utførelse av revisjonsarbeidet
  • vi prioriterer etterutdannelse og faglig opplæring slik at alle ansatte til enhver tid er faglig oppdatert
  • høy grad av effektivitet og fleksibilitet som er et typisk kjennetegn for et mindre revisjonsfirma
  • kort vei til partner hvor avgjørende beslutninger tas

Våre kunder blir holdt fortløpende orientert om nyheter innen regnskap, skatt og merverdiavgift gjennom informasjonsutsendelse.  

Asker og Bærum Revisjon AS har i dag ni ansatte. En er statsautorisert revisor, en er registrert revisor med høyere revisorstudium, tre har bachelor i revisjon og tre med annen relevant faglig bakgrunn. På grunn av god tilgang på oppdrag rekrutterer vi jevnlig ansatte og henviser interesserte til ledig stilling.