Asker og Bærum Revisjon ASblank
blank
våre tjenester
om oss
faglinker
maler
presse
ledig stilling
Kontakt oss

blank

Våre tjenester

Asker og Bærum Revisjon AS formidler i hovedsak følgende tjenester:

Vår virksomhet er i utgangspunktet basert på revisjon og revisjonsrelaterte tjenester.
Vi yter også tjenester som er nært knyttet til revisorrollen og vår kompetanse, særlig innen regnskap, skatt og merverdiavgift.

I tillegg tilbyr vi en rekke konsulenttjenester innenfor strategi og forretningsutvikling, gjennomgang og utvikling av driftsrutiner
samt annen relevant konsulentbistand.